Siz şəxsi işlərinizlə məşğul olarkən uşaqlarınız onlara ayrılmış xüsusi otaqda əyləncə dolu oyunlarına davam etsin.